Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond bildades den 28 november 1959.

Clas Groschinsky (1885-1966), var född i Oskarshamn men flyttade efter avslutad skolgång
1902 till Stockholm, då han inträdde i faderns företag.

1906 startade han företaget Stockholms Bokförings- och distributionsbyrå, vilken han
innehade till 1916. Därefter ägde han AB Abia, ett företag inom juvelerarbranschen, fram
till 1929.

30-talet grundade han Byggnadsfirman Clas Groschinsky.

Clas Groschinsky var en mycket mångfasetterad man med lantbruk som specialintresse.

Grundkapitalet i Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond var en kontant donation samt
senare ett antal fastigheter i Stockholm. Fastigheterna är numera avyttrade. Avkastningen på
Stiftelsens tillgångar skall delas ut som forskningsanslag och bidrag till social verksamhet. Bidrag till enskilda behövande delas inte ut.

Stftelsen hanterar personuppgifter i enlighet med EUs lagstiftning. Stiftelsens integritetspolicy rörande ansökan om anslag finns nedan.

Ansökningsperiod för 2019 pågår 1 dec 2018 - 1 februari 2019.

Ansökningshandlingar för nedladdning finns nedan.

Kontoret är inte bemannat alla dagar. Vanligtvis är det öppet på måndagar med telefontid 10 - 14.

Kontoret är stängt 22 december 2018 - 6 januari 2019.