Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

Om minnesfonden

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond bildades den 28 november 1959.

Clas Groschinsky (1885-1966), var född i Oskarshamn men flyttade efter avslutad skolgång 1902 till Stockholm, då han inträdde i faderns företag.

1906 startade han företaget Stockholms Bokförings- och distributionsbyrå, vilken han innehade till 1916. Därefter ägde han AB Abia, ett företag inom juvelerarbranschen, fram till 1929.

På 30-talet grundade han Byggnadsfirman Clas Groschinsky.

Clas Groschinsky var en mycket mångfasetterad man med lantbruk som specialintresse.

Grundkapitalet i Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond var en kontant donation samt senare ett antal fastigheter i Stockholm. Fastigheterna är numera avyttrade. Avkastningen på Stiftelsens tillgångar skall delas ut som forskningsanslag och bidrag till social verksamhet. Bidrag till enskilda behövande delas inte ut.

Stftelsen hanterar personuppgifter i enlighet med EUs lagstiftning. Stiftelsens integritetspolicy rörande ansökan om anslag finns nedan.

Ny ansökningsperiod inför nästkommande år påbörjas under November året innan och pågår till 31 januari för gällande år. Blanketter och anvisningar för 2023 kommer att finnas från 15 Nov 2022.

Beslut fattas i mitten av maj. De som beviljats medel får besked per brev. De som ej beviljats medel underättas inte. Använd alltid de för året aktuella anvisningarna och blanketterna. Kontrollera detta noga.

Kontoret är inte bemannat alla dagar. Vanligtvis är det öppet på måndagar med telefontid 11 – 15. Under stora helger och semestertider är det mer oregelbundna öppettider

Bästa sättet att få kontakt är att skicka ett mail till clas@groschinsky.org