Vänligen observera att det inte går att komma in med nya ansökningar förrän 1/12 2018 då även de nya ansöklningsblanketterna publiceras

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond bildades den 28 november 1959.

Clas Groschinsky (1885-1966), var född i Oskarshamn men flyttade efter avslutad skolgång
1902 till Stockholm, då han inträdde i faderns företag.

1906 startade han företaget Stockholms Bokförings- och distributionsbyrå, vilken han
innehade till 1916. Därefter ägde han AB Abia, ett företag inom juvelerarbranschen, fram
till 1929.

30-talet grundade han Byggnadsfirman Clas Groschinsky.

Clas Groschinsky var en mycket mångfasetterad man med lantbruk som specialintresse.

Grundkapitalet i Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond var en kontant donation samt
senare ett antal fastigheter i Stockholm. Fastigheterna är numera avyttrade. Avkastningen på
Stiftelsens tillgångar skall delas ut som forskningsanslag och bidrag till social verksamhet. Bidrag till enskilda behövande delas inte ut.

Ansökningstiden för 2018 är över. Endast de som tilldelas bidrag har meddelats.

Ansökningsperiod för 2019 kommer utlysas 1 december 2018. Ansökningar ska vara insända senast den 1 februari 2019.

Kontoret är stängt för semester 12-23 november 2018. Viss information om ansökningshandlingar för nedladdning finns nedan. Fullständiga handlingar kommer finnas tillgängliga först den 1 december 2018.

Kontoret är inte bemannat alla dagar. Vanligtvis är det öppet på måndagar med telefontid 10-14.