Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond bildades den 28 november 1959.

Clas Groschinsky (1885-1966), var född i Oskarshamn men flyttade efter avslutad skolgång
1902 till Stockholm, då han inträdde i faderns företag.

1906 startade han företaget Stockholms Bokförings- och distributionsbyrå, vilken han
innehade till 1916. Därefter ägde han AB Abia, ett företag inom juvelerarbranschen, fram
till 1929.

30-talet grundade han Byggnadsfirman Clas Groschinsky.

Clas Groschinsky var en mycket mångfasetterad man med lantbruk som specialintresse.

Grundkapitalet i Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond var en kontant donation samt
senare ett antal fastigheter i Stockholm. Fastigheterna är numera avyttrade. Avkastningen på
Stiftelsens tillgångar skall delas ut som forskningsanslag och bidrag till social verksamhet. Bidrag till enskilda behövande delas inte ut.

Stftelsen hanterar personuppgifter i enlighet med EUs lagstiftning. Stiftelsens integritetspolicy rörande ansökan om anslag finns nedan.

De som ej fått medel får inget besked.

Ny ansökningsperiod inför 2021 påbörjas under November 2020 och pågår till 31 januari 2021. Blanketter och anvisningar finns nedan.

Beslut fattas i mitten av maj 2021. De som beviljats medel får besked per brev. De som ej beviljats medel underättas inte. Använd alltid de för året aktuella anvisningarna och blanketterna.

Kontoret är inte bemannat alla dagar. Vanligtvis är det öppet på måndagar med telefontid 10 - 14.

Under perioden 1 juni - 31 juli 2021 är stiftelsens kontor öppet en dag i veckan. Vanligtvis måndagar men det kan variera något.
Telefontid 11 - 13 måndagar.
Bästa sättet att få kontakt är att skicka ett mail till clas@groschinsky.org

Under perioden 1 - 29 augusti är kontoret stängt för semester.