Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

Om minnesfonden

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond bildades den 28 november 1959.

Clas Groschinsky (1885-1966), var född i Oskarshamn men flyttade efter avslutad skolgång 1902 till Stockholm, då han inträdde i faderns företag.

1906 startade han företaget Stockholms Bokförings- och distributionsbyrå, vilken han innehade till 1916. Därefter ägde han AB Abia, ett företag inom juvelerarbranschen, fram till 1929.

På 30-talet grundade han Byggnadsfirman Clas Groschinsky.

Clas Groschinsky var en mycket mångfasetterad man med lantbruk som specialintresse.

Grundkapitalet i Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond var en kontant donation samt senare ett antal fastigheter i Stockholm. Fastigheterna är numera avyttrade. Avkastningen på Stiftelsens tillgångar skall delas ut som forskningsanslag och bidrag till social verksamhet. Bidrag till enskilda behövande delas inte ut.

Stiftelsen hanterar personuppgifter i enlighet med EUs lagstiftning. Stiftelsens integritetspolicy rörande ansökan om anslag finns nedan.

Ny ansökningsperiod inför nästkommande år är från 1 december året innan och pågår till 31 januari för gällande år. Blanketter och anvisningar för 2025 kommer att finnas från den 15 november 2024. Ansökan kan göras på svenska eller engelska. Ansökningar som skickas utanför ansökningstiden beaktas ej.

Använd alltid de för året aktuella anvisningarna och blanketterna. Kontrollera detta noga.
Beslut fattas vid styrelsemöte i mitten av maj.

Kontoret har oregelbunden bemanning. Bästa sättet att få kontakt är att skicka ett mail till clas@groschinsky.org alternativt lämna ett röstmeddelande på telefon så kommer återkoppling att ske så snart som möjligt. Kontoret är sommarstängt mellan 8 juli och 12 augusti.