Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond bildades den 28 november 1959.

Clas Groschinsky (1885-1966), var född i Oskarshamn men flyttade efter avslutad skolgång
1902 till Stockholm, då han inträdde i faderns företag.

1906 startade han företaget Stockholms Bokförings- och distributionsbyrå, vilken han
innehade till 1916. Därefter ägde han AB Abia, ett företag inom juvelerarbranschen, fram
till 1929.

30-talet grundade han Byggnadsfirman Clas Groschinsky.

Clas Groschinsky var en mycket mångfasetterad man med lantbruk som specialintresse.

Grundkapitalet i Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond var en kontant donation samt
senare ett antal fastigheter i Stockholm. Fastigheterna är numera avyttrade. Avkastningen på
Stiftelsens tillgångar skall delas ut som forskningsanslag och bidrag.

År 2017 har Medicinsk forskning, Beteendevetenskaplig- och Social forskning samt Social verksamhet tilldelats anslag.

Ny ansökningsomgång för 2018 kommer utlyses från 1 november 2017.

Ansökningshandlingar för nedladdning finns nedan.

Ansökningarna skall vara stiftelsen tillhanda senast 1/2 2018.

Under perioderna 11-19 November 2017 samt 20 December 2017 – 7 Januari 2018 är kontoret stängt.