Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond bildades den 28 november 1959.

Clas Groschinsky (1885-1966), var född i Oskarshamn men flyttade efter avslutad skolgång
1902 till Stockholm, då han inträdde i faderns företag.

1906 startade han företaget Stockholms Bokförings- och distributionsbyrå, vilken han
innehade till 1916. Därefter ägde han AB Abia, ett företag inom juvelerarbranschen, fram
till 1929.

30-talet grundade han Byggnadsfirman Clas Groschinsky.

Clas Groschinsky var en mycket mångfasetterad man med lantbruk som specialintresse.

Grundkapitalet i Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond var en kontant donation samt
senare ett antal fastigheter i Stockholm. Fastigheterna är numera avyttrade. Avkastningen på
Stiftelsens tillgångar skall delas ut som forskningsanslag och bidrag till social verksamhet. Bidrag till enskilda behövande delas inte ut.

Ansökningstiden för 2018 är över. Endast de som tilldelas bidrag kommer meddelas senast vecka 22 2018.

Ansökningsperiod för 2019 kommer utlysas under november 2018.

Kontoret är stängt för semester 13 juni-18 juli 2018.

Ansökningshandlingar för nedladdning finns nedan men kan komma att ändras under året.

Kontoret är inte bemannat alla dagar. Vanligtvis är det öppet på måndagar med telefontid 10-14.